การรักษา โรคกรดไหลย้อน

การรักษา โรคกรดไหลย้อน

การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตประจำวันอาจช่วยลดอการจากโรคกรดไหลย้อนได้

 • รับประทานอาหารน้อยลงในแต่ละมื้อ

 • รับประทานอาหารช้าๆและใช้เวลาในการเคี้ยวมากขึ้น

 • ลดและเลิกการสูบบุหรี่

 • ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม (BMI ปกติ)

 • หลีกเลี่ยงอาหารมัน ช็อกโกแลต คาเฟอีนและแอลกอฮอล

อาจพิจารณาใช้ยาหากอาการไม่ดีขึ้น

 • ยาลดกรด

 • ยาลดการหลั่งกรด (Proton Pump Inhibitors; H2 blockers)

 • ยาเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ (Prokinetics)

การผ่าตัด

 • Laparoscopic antireflux surgery (or Nissen fundoplication) is the standard surgical treatment. It’s a minimally invasive procedure that fixes your acid reflux by creating a new valve mechanism at the bottom of your esophagus. The surgeon wraps the upper part of the stomach (the fundus) around the lower portion of the esophagus. This reinforces the lower esophageal sphincter so food won’t reflux back into the esophagus.

 • LINX device implantation is another minimally invasive surgery. A LINX device is a ring of tiny magnets that are strong enough to keep the junction between the stomach and esophagus closed to refluxing acid but weak enough to allow food to pass through.

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การรักษา โรคกรดไหลย้อน

การรักษา โรคกรดไหลย้อน

การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตประจำวันอาจช่วยลดอการจากโรคกรดไหลย้อนได้

 • รับประทานอาหารน้อยลงในแต่ละมื้อ

 • รับประทานอาหารช้าๆและใช้เวลาในการเคี้ยวมากขึ้น

 • ลดและเลิกการสูบบุหรี่

 • ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม (BMI ปกติ)

 • หลีกเลี่ยงอาหารมัน ช็อกโกแลต คาเฟอีนและแอลกอฮอล

อาจพิจารณาใช้ยาหากอาการไม่ดีขึ้น

 • ยาลดกรด

 • ยาลดการหลั่งกรด (Proton Pump Inhibitors; H2 blockers)

 • ยาเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ (Prokinetics)

การผ่าตัด

 • Laparoscopic antireflux surgery (or Nissen fundoplication) is the standard surgical treatment. It’s a minimally invasive procedure that fixes your acid reflux by creating a new valve mechanism at the bottom of your esophagus. The surgeon wraps the upper part of the stomach (the fundus) around the lower portion of the esophagus. This reinforces the lower esophageal sphincter so food won’t reflux back into the esophagus.

 • LINX device implantation is another minimally invasive surgery. A LINX device is a ring of tiny magnets that are strong enough to keep the junction between the stomach and esophagus closed to refluxing acid but weak enough to allow food to pass through.

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there