การรักษา โรคกระดูกพรุน

การรักษา โรคกระดูกพรุน

การรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรทำเพื่อชะลอการเกิดโรคทางกระดูก โปรดติดตามอ่านบทความเรื่องสุขภาพกระดูกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ยาที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนมีหลายขนานดังนี้

  • ยากลุ่ม Bisphosphonates – มีทั้งรูปแบบเม็ดเพื่อรับประทานและแบบฉีด และความถี่การให้ยาแตกต่างกันตามตัวยาแต่ละตัว (ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนหรือทุกปี)

  • ยากลุ่มชีววัตถุ (Biologics) แบบฉีด

  • ยากลุ่มฮอร์โมน

  • ยากลุ่ม Anabolic agent

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

การรักษา โรคกระดูกพรุน

การรักษา โรคกระดูกพรุน

การรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรทำเพื่อชะลอการเกิดโรคทางกระดูก โปรดติดตามอ่านบทความเรื่องสุขภาพกระดูกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ยาที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนมีหลายขนานดังนี้

  • ยากลุ่ม Bisphosphonates – มีทั้งรูปแบบเม็ดเพื่อรับประทานและแบบฉีด และความถี่การให้ยาแตกต่างกันตามตัวยาแต่ละตัว (ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนหรือทุกปี)

  • ยากลุ่มชีววัตถุ (Biologics) แบบฉีด

  • ยากลุ่มฮอร์โมน

  • ยากลุ่ม Anabolic agent

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there