การรักษา โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เดอกาแวง

การรักษา โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เดอกาแวง

การรักษาอาจเริ่มด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆก่อนที่จะพิจารณาทำการผ่าตัด
การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

  • การใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้ข้อมือยืดตรงและนิ้วโป้งอยู่ในจุดที่มีความคลาย

  • การใช้ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) ชนิดรับประทานหรือทา

  • การฉีดเสตียรอยด์บริเวณที่อักเสบ

  • การเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปวด

  • การประคบบริเวณที่เป็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดอาการบวม

การรักษาด้วยการผ่าตัด

การรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดโดยการกรีดบริเวณที่เป็นเล็กน้อยเพื่อให้ปลอกหุ้มเส้นเอ็นคลายและมีที่สำหรับเส้นเอ็นได้เคลื่อนไหวมากยิ่งชึ้น โดยจะลดอาการปวดและบวมได้ การเคลื่อนไหวจะกลับมาใช้ได้ปกติ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

การรักษา โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เดอกาแวง

การรักษา โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เดอกาแวง

การรักษาอาจเริ่มด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆก่อนที่จะพิจารณาทำการผ่าตัด
การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

  • การใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้ข้อมือยืดตรงและนิ้วโป้งอยู่ในจุดที่มีความคลาย

  • การใช้ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) ชนิดรับประทานหรือทา

  • การฉีดเสตียรอยด์บริเวณที่อักเสบ

  • การเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปวด

  • การประคบบริเวณที่เป็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดอาการบวม

การรักษาด้วยการผ่าตัด

การรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดโดยการกรีดบริเวณที่เป็นเล็กน้อยเพื่อให้ปลอกหุ้มเส้นเอ็นคลายและมีที่สำหรับเส้นเอ็นได้เคลื่อนไหวมากยิ่งชึ้น โดยจะลดอาการปวดและบวมได้ การเคลื่อนไหวจะกลับมาใช้ได้ปกติ

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there