การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การรักษาขึ้นยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละราย 

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ถูกต้อง

  2. ใช้ยาบรรเทาอาการปวด ในกรณีที่มีอาการปวดระดับน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้ยา Acetaminophen Ibuprofen Naproxen แต่หากปวดรุนแรง แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาฉีด cortisone หรือยาในกลุ่มโอปิออย (opioids)

  3. กายภาพบำบัด 

  4. การผ่าตัดนำหมอนรองกระดูกสันหลังที่มีปัญหากดทับกระดูกสันหลังและเส้นประสาทออก (Diskectomy) 

  5. การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกเทียม

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การรักษา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การรักษาขึ้นยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละราย 

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ถูกต้อง

  2. ใช้ยาบรรเทาอาการปวด ในกรณีที่มีอาการปวดระดับน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้ยา Acetaminophen Ibuprofen Naproxen แต่หากปวดรุนแรง แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาฉีด cortisone หรือยาในกลุ่มโอปิออย (opioids)

  3. กายภาพบำบัด 

  4. การผ่าตัดนำหมอนรองกระดูกสันหลังที่มีปัญหากดทับกระดูกสันหลังและเส้นประสาทออก (Diskectomy) 

  5. การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกเทียม

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there