การรักษา อาการนิ้วล็อค

การรักษา อาการนิ้วล็อค

การรักษาอาจเริ่มด้วยการรักษาตามอาการโดยใช้ยาแก้อักเสบที่มิเสตียรอยด์ (NSAIDs) เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆก่อนที่จะพิจารณาการรักษาแบบอื่น โดยอาการอาจดีขึ้นเอง ทั้งนี้ผู้ป่วยควรลดการใช้นิ้วและมีช่วงพักมากยิ่งขึ้น การใช้อุปกรณ์เพื่อดามนิ้วตอนกลางคืนและการออกกำลังนิ้วเบาๆอาจช่วยได้
หากอาการปวดและตึงยังไม่หาย อาจใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าบริเวณที่เป็น หรือผ่าตัดโดยกรีดเพียวเล็กน้อยเพื่อคลายอาการดังกล่าว

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

การรักษา อาการนิ้วล็อค

การรักษา อาการนิ้วล็อค

การรักษาอาจเริ่มด้วยการรักษาตามอาการโดยใช้ยาแก้อักเสบที่มิเสตียรอยด์ (NSAIDs) เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆก่อนที่จะพิจารณาการรักษาแบบอื่น โดยอาการอาจดีขึ้นเอง ทั้งนี้ผู้ป่วยควรลดการใช้นิ้วและมีช่วงพักมากยิ่งขึ้น การใช้อุปกรณ์เพื่อดามนิ้วตอนกลางคืนและการออกกำลังนิ้วเบาๆอาจช่วยได้
หากอาการปวดและตึงยังไม่หาย อาจใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าบริเวณที่เป็น หรือผ่าตัดโดยกรีดเพียวเล็กน้อยเพื่อคลายอาการดังกล่าว

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there