การรักษาด้วย Platelet-rich plasma (PRP), สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเรา

Platelet-rich plasma (PRP) หมายถึง สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเราเอง ที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย Growth factor ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆในร่างกาย

Platelet-rich plasma (PRP) หมายถึง สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเราเอง ที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย Growth factor ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆในร่างกาย

โดยหลังจากการเก็บเลือดจากผู้ป่วย เลือดจะถูกวางไว้ในเครื่องหมุนเหวี่ยงพิเศษเพื่อแยกเกล็ดเลือดออกเป็นรูปแบบของ PRP และจะถูกฉีดเข้าไปในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ หรือบริเวณที่ต้องการจะกระตุ้นให้ฟื้นฟู เช่น เส้นผม ข้อเข่า เป็นต้น

PRP ผลิตจากเลือดของผู้ป่วยเอง ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ การรักษาด้วย PRP
อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในการบรรเทาอาการปวดและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการรักษาและฟื้นฟูการเติบโตของเซลล์

ประโยชน์ของการรักษาด้วย PRP
1. ช่วยรักษา ลดการบาดเจ็บและ กระตุ้นการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอาจส่งผลต่อข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนอื่น ๆ ของร่างกาย

2. ให้การบรรเทาอาการปวดในภาวะเข่าเสื่อม osteoarthrosis
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่าอย่างรุนแรงจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการรักษาด้วย PRP เนื่องจาก ช่วยคืนความเข้มข้นของกรดไฮยาลูโรนิกในหัวเข่าและการกระตุ้นการฟื้นตัวของกระดูกอ่อนที่หุ้มข้อเข่า

3. มีประสิทธิภาพในการลดปวดและลดการอักเสบ
ตัวอย่างเช่น อาการปวดหลังเรื้อรัง กลุ่มอาการ Office Syndrome เป็นต้น

4. การรักษาผมร่วงแบบธรรมชาติ
PRP สามารถช่วยลดการเกิดผมร่วงและกระตุ้นรากผมให้เจริญเติบโตขึ้นใหม่ และยังช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเซลล์จากแผลหลังผ่าตัดได้

การรักษาด้วย Platelet-rich plasma (PRP), สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเรา

Platelet-rich plasma (PRP) หมายถึง สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเราเอง ที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย Growth factor ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆในร่างกาย

Platelet-rich plasma (PRP) หมายถึง สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเราเอง ที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย Growth factor ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆในร่างกาย

โดยหลังจากการเก็บเลือดจากผู้ป่วย เลือดจะถูกวางไว้ในเครื่องหมุนเหวี่ยงพิเศษเพื่อแยกเกล็ดเลือดออกเป็นรูปแบบของ PRP และจะถูกฉีดเข้าไปในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ หรือบริเวณที่ต้องการจะกระตุ้นให้ฟื้นฟู เช่น เส้นผม ข้อเข่า เป็นต้น

PRP ผลิตจากเลือดของผู้ป่วยเอง ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ การรักษาด้วย PRP
อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในการบรรเทาอาการปวดและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการรักษาและฟื้นฟูการเติบโตของเซลล์

ประโยชน์ของการรักษาด้วย PRP
1. ช่วยรักษา ลดการบาดเจ็บและ กระตุ้นการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอาจส่งผลต่อข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนอื่น ๆ ของร่างกาย

2. ให้การบรรเทาอาการปวดในภาวะเข่าเสื่อม osteoarthrosis
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดเข่าอย่างรุนแรงจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการรักษาด้วย PRP เนื่องจาก ช่วยคืนความเข้มข้นของกรดไฮยาลูโรนิกในหัวเข่าและการกระตุ้นการฟื้นตัวของกระดูกอ่อนที่หุ้มข้อเข่า

3. มีประสิทธิภาพในการลดปวดและลดการอักเสบ
ตัวอย่างเช่น อาการปวดหลังเรื้อรัง กลุ่มอาการ Office Syndrome เป็นต้น

4. การรักษาผมร่วงแบบธรรมชาติ
PRP สามารถช่วยลดการเกิดผมร่วงและกระตุ้นรากผมให้เจริญเติบโตขึ้นใหม่ และยังช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเซลล์จากแผลหลังผ่าตัดได้

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there