การรักษา อีสุกอีใส

การรักษา อีสุกอีใส

โดยปกติตัวโรคจะหายได้เองและแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการคันและรักษาตามอาการ แนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

 • กักตัว งดการไปโรงเรียนและทำงานจนกว่าจุดสีชมพูหรือแดงตกสะเก็ด ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันหลังจากพบจุดสีชมพูหรือแดง

 • ดื่มน้ำมากๆให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ

 • ใช้ยาพาราเซตามอลและยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการไข้และคันตามความจำเป็น

 • ไม่เกาตุ่มน้ำใส

 • อาบน้ำด้วยน้ำเย็นแล้วจึงซับตัวให้แห้งโดยไม่ถู 

 • หากเด็กมีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนสูง กุมารแพทย์อาจจ่ายยาฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อลดระยะเวลาการติดเชื้อและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามความจำเป็น

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม

การรักษา อีสุกอีใส

การรักษา อีสุกอีใส

โดยปกติตัวโรคจะหายได้เองและแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการคันและรักษาตามอาการ แนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

 • กักตัว งดการไปโรงเรียนและทำงานจนกว่าจุดสีชมพูหรือแดงตกสะเก็ด ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันหลังจากพบจุดสีชมพูหรือแดง

 • ดื่มน้ำมากๆให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ

 • ใช้ยาพาราเซตามอลและยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการไข้และคันตามความจำเป็น

 • ไม่เกาตุ่มน้ำใส

 • อาบน้ำด้วยน้ำเย็นแล้วจึงซับตัวให้แห้งโดยไม่ถู 

 • หากเด็กมีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนสูง กุมารแพทย์อาจจ่ายยาฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อลดระยะเวลาการติดเชื้อและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามความจำเป็น

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there