การรักษา เจ็บคอ (Sore throat)

การรักษา เจ็บคอ (Sore throat)

อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมักหายได้เองภายใน 5-7 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆ สำหรับการติดเชื้อไวรัส การใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่เกิดประโยชน์ใดๆ การรักษาตามอาการอาจใช้ยาพาราเซตามอลหรือ Ibuprofen เพื่อลดไข้และปวดซึ่งสามารถใช้ตามความจำเป็นและหยุดยาได้เมื่อมีอาการดีขึ้น ยาแอสไพรินไม่ควรใช้ในเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเกิด Reye’s syndrome ซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิต

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียจำเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อครบตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรคให้หมด

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก

การรักษา เจ็บคอ (Sore throat)

การรักษา เจ็บคอ (Sore throat)

อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมักหายได้เองภายใน 5-7 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆ สำหรับการติดเชื้อไวรัส การใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่เกิดประโยชน์ใดๆ การรักษาตามอาการอาจใช้ยาพาราเซตามอลหรือ Ibuprofen เพื่อลดไข้และปวดซึ่งสามารถใช้ตามความจำเป็นและหยุดยาได้เมื่อมีอาการดีขึ้น ยาแอสไพรินไม่ควรใช้ในเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเกิด Reye’s syndrome ซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิต

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียจำเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อครบตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรคให้หมด

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there