การรักษา ภูมิแพ้ไรฝุ่น (House Dust Mite Allergy)

การรักษา ภูมิแพ้ไรฝุ่น (House Dust Mite Allergy)

การรักษาโดยทั่วไปจะรักษาตามอาการสำหรับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และการควบคุมอาการหอบหืด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงโดยมีอาการกลับมาเป็นซ้ำบ่อยอาจพิจารณาใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษาที่ต้นเหตุการเกิดภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้านซึ่งอาจสามารถลดหรือหยุดการใช้ยาควบคุมอาการได้ในที่สุด

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • ยาแก้แพ้ Antihistamine ชนิดรับประทาน และหรือพ่นจมูก

 • ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์

 • ยาสเตียรอยด์รับประทาน

 • การผ่าตัดตามความเหมาะสมจากการประเมินของแพทย์ หู คอ จมูก

โรคหอบหืดจากภูมิแพ้

 • ยาพ่นสเตียรอยด์และยาขยายหลอดลม

 • ยาสเตียรอยด์รับประทาน

 • ยา Biologic สำหรับโรคหอบหืดรุนแรง

 • ยาอื่นๆ เช่น Leukotriene antagonist และ PDE4-inhibitor 

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับสารก่อภูมิแพ้ 

 • เป็นการนำสารก่อภูมิแพ้ที่มีในตัวไรฝุ่นที่ได้มาตรฐานมา

 • ยาภูมิคุ้มกันบำบัดอมใต้ลิ้นสำหรับไรฝุ่นบ้าน (Sublingual immunotherapy tablet; SLIT) อมใต้ลิ้นวันละ 1 ครั้ง เป็นยาที่แตกตัวได้เร็ว โดยมีการศึกษาว่าสามารถลดอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ภายใน 8-12 สัปดาห์และลดการเกิดหอบหืดกำเริบได้ โดยใช้ระยะเวลาการรักษาทั้งหมด 3 ปี 

 • ยาภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดฉีดใต้ผิวหนัง โดยจำเป็นต้องใช้ทุกสัปดาห์หรือตามแพทย์ปรับตามความเหมาะสมช่วง 6 เดือนแรกให้ร่างกายสามารถลดการแพ้ จากนั้นจึงฉีดใต้ผิวหนังเดือนละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 3-5 ปี

 • เป้าหมายของการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดคือการรักษาภูมิแพ้ไรฝุ่นให้หายขาด ลดการใช้ยารักษาอาการในระยะยาวและลดอาการของโรคได้

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก

การรักษา ภูมิแพ้ไรฝุ่น (House Dust Mite Allergy)

การรักษา ภูมิแพ้ไรฝุ่น (House Dust Mite Allergy)

การรักษาโดยทั่วไปจะรักษาตามอาการสำหรับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และการควบคุมอาการหอบหืด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงโดยมีอาการกลับมาเป็นซ้ำบ่อยอาจพิจารณาใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษาที่ต้นเหตุการเกิดภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้านซึ่งอาจสามารถลดหรือหยุดการใช้ยาควบคุมอาการได้ในที่สุด

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • ยาแก้แพ้ Antihistamine ชนิดรับประทาน และหรือพ่นจมูก

 • ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์

 • ยาสเตียรอยด์รับประทาน

 • การผ่าตัดตามความเหมาะสมจากการประเมินของแพทย์ หู คอ จมูก

โรคหอบหืดจากภูมิแพ้

 • ยาพ่นสเตียรอยด์และยาขยายหลอดลม

 • ยาสเตียรอยด์รับประทาน

 • ยา Biologic สำหรับโรคหอบหืดรุนแรง

 • ยาอื่นๆ เช่น Leukotriene antagonist และ PDE4-inhibitor 

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับสารก่อภูมิแพ้ 

 • เป็นการนำสารก่อภูมิแพ้ที่มีในตัวไรฝุ่นที่ได้มาตรฐานมา

 • ยาภูมิคุ้มกันบำบัดอมใต้ลิ้นสำหรับไรฝุ่นบ้าน (Sublingual immunotherapy tablet; SLIT) อมใต้ลิ้นวันละ 1 ครั้ง เป็นยาที่แตกตัวได้เร็ว โดยมีการศึกษาว่าสามารถลดอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ภายใน 8-12 สัปดาห์และลดการเกิดหอบหืดกำเริบได้ โดยใช้ระยะเวลาการรักษาทั้งหมด 3 ปี 

 • ยาภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดฉีดใต้ผิวหนัง โดยจำเป็นต้องใช้ทุกสัปดาห์หรือตามแพทย์ปรับตามความเหมาะสมช่วง 6 เดือนแรกให้ร่างกายสามารถลดการแพ้ จากนั้นจึงฉีดใต้ผิวหนังเดือนละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 3-5 ปี

 • เป้าหมายของการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดคือการรักษาภูมิแพ้ไรฝุ่นให้หายขาด ลดการใช้ยารักษาอาการในระยะยาวและลดอาการของโรคได้

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there