ศัลยกรรมการเสริมจมูก

การศัลยกรรมการเสริมจมูก เป็นการเพิ่มหรือปรับจุดเด่นตรงบริเวณจุดศูนย์กลางบริเวณใบหน้า

การทำจมูกสามารถช่วยปรับรูปหน้าให้มีมิติ ดูเปลี่ยนคล้ายกับเป็นคนละคนได้เลยทีเดียว ซึ่งการเสริมจมูก คือ การปรับจมูกที่ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยตกแต่งจมูกที่เล็กแบน เชิด หรือสั้นให้โด่งขึ้น การผ่าตัดเสริมจมูกนอกจากทำเพื่อความสวยงามแล้ว ก็ยังทำเพื่อแก้ไขจมูกที่ผิดรูปร่าง หรือเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ และความบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิดได้อีกด้วย

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม

ศัลยกรรมการเสริมจมูก

การศัลยกรรมการเสริมจมูก เป็นการเพิ่มหรือปรับจุดเด่นตรงบริเวณจุดศูนย์กลางบริเวณใบหน้า

การทำจมูกสามารถช่วยปรับรูปหน้าให้มีมิติ ดูเปลี่ยนคล้ายกับเป็นคนละคนได้เลยทีเดียว ซึ่งการเสริมจมูก คือ การปรับจมูกที่ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยตกแต่งจมูกที่เล็กแบน เชิด หรือสั้นให้โด่งขึ้น การผ่าตัดเสริมจมูกนอกจากทำเพื่อความสวยงามแล้ว ก็ยังทำเพื่อแก้ไขจมูกที่ผิดรูปร่าง หรือเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ และความบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิดได้อีกด้วย

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there