ศัลยกรรมผ่าตัดกราม (Jaw Reduction)

ศัลยกรรมผ่าตัดกราม (Jaw Reduction)

การผ่าตัดกรามเป็นการผ่าตัดกระดูกกราม เพื่อลดขนาดและปรับเปลี่ยนรูปทรง   ทำให้แนวกรามมีความโค้งเรียวยาว เป็นแนวเดียวกับแนวคาง จะทำให้ใบหน้าดูเล็กเรียว ดูอ่อนหวาน มีเสน่ห์น่าชวนมอง  การตัดกรามเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความเชียวชาญและการออกแบบจากแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้การตัดกรามได้อย่างพอประมาณให้มีความโค้งมนรับกับแนวคาง และภาพรวมของใบหน้าได้สัดส่วนพอเหมาะ

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม

ศัลยกรรมผ่าตัดกราม (Jaw Reduction)

ศัลยกรรมผ่าตัดกราม (Jaw Reduction)

การผ่าตัดกรามเป็นการผ่าตัดกระดูกกราม เพื่อลดขนาดและปรับเปลี่ยนรูปทรง   ทำให้แนวกรามมีความโค้งเรียวยาว เป็นแนวเดียวกับแนวคาง จะทำให้ใบหน้าดูเล็กเรียว ดูอ่อนหวาน มีเสน่ห์น่าชวนมอง  การตัดกรามเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความเชียวชาญและการออกแบบจากแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้การตัดกรามได้อย่างพอประมาณให้มีความโค้งมนรับกับแนวคาง และภาพรวมของใบหน้าได้สัดส่วนพอเหมาะ

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there