ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

การศัลยกรรมแก้ไขหูกางคืออะไร

การศัลยกรรมแก้ไขหูกางเป็นศัลยกรรมตกแต่งใบหูเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง ตำแหน่งหรือสัดส่วนของใบหูให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น การศัลยกรรมแก้ไขหูกางสามารถทำได้หลังจากที่หูได้โตจนมีขนาดเต็มที่แล้วโดยมักจะเป็นหลังอายุ 5 ขวบ ซึ่งจะไม่กระทบตำแหน่งของหูหรือการได้ยินแต่อย่างใดและมุ่งเน้นการปรับใบหูให้ดูสมส่วนทั้งสองข้าง โดยทั่วไปจะทำการศัลยกรรมแบบผู้ป่วยนอก

ศูนย์ผิวหนังและความงาม

ศูนย์ผิวหนังและความงาม

ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

การศัลยกรรมแก้ไขหูกางคืออะไร

การศัลยกรรมแก้ไขหูกางเป็นศัลยกรรมตกแต่งใบหูเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง ตำแหน่งหรือสัดส่วนของใบหูให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น การศัลยกรรมแก้ไขหูกางสามารถทำได้หลังจากที่หูได้โตจนมีขนาดเต็มที่แล้วโดยมักจะเป็นหลังอายุ 5 ขวบ ซึ่งจะไม่กระทบตำแหน่งของหูหรือการได้ยินแต่อย่างใดและมุ่งเน้นการปรับใบหูให้ดูสมส่วนทั้งสองข้าง โดยทั่วไปจะทำการศัลยกรรมแบบผู้ป่วยนอก

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there