การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวาน

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานก็เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติอยู่ตลอดเวลา  โดยความร่วมมือทั้งจากแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร และ ตัวผู้ป่วยเอง แบ่งเป็นระยะดังนี้

• ภาวะก่อนเบาหวาน : ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดการดำเนินของโรคไปเป็นโรคเบาหวาน

• เบาหวานชนิดที่ 1: ใช้อินซูลินทุกวันในขนาดที่ปรับรายบุคคล

• เบาหวานชนิดที่ 2: การใช้ยาต่างๆที่มีกลไกหลายชนิดเพื่อปรับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามคำแนะนำของแพทย์

• เบาหวานขณะตั้งครรภ์ : ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเมื่อทำได้และตามคำแนะนำของแพทย์ อาจจำเป็นต้องใช้อินซูลินหรือยาโดยพิจารณาเฉพาะราย

 

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

หากท่านคิดว่าท่านมีอาการแสดงที่เข้าข่ายเบาหวานหรือตรวจพบค่าน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจร่างกาย ควรนัดและปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการดำเนินโรคซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและกระทบคุณภาพชีวิต

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวาน

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานก็เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติอยู่ตลอดเวลา  โดยความร่วมมือทั้งจากแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร และ ตัวผู้ป่วยเอง แบ่งเป็นระยะดังนี้

• ภาวะก่อนเบาหวาน : ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดการดำเนินของโรคไปเป็นโรคเบาหวาน

• เบาหวานชนิดที่ 1: ใช้อินซูลินทุกวันในขนาดที่ปรับรายบุคคล

• เบาหวานชนิดที่ 2: การใช้ยาต่างๆที่มีกลไกหลายชนิดเพื่อปรับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามคำแนะนำของแพทย์

• เบาหวานขณะตั้งครรภ์ : ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเมื่อทำได้และตามคำแนะนำของแพทย์ อาจจำเป็นต้องใช้อินซูลินหรือยาโดยพิจารณาเฉพาะราย

 

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

หากท่านคิดว่าท่านมีอาการแสดงที่เข้าข่ายเบาหวานหรือตรวจพบค่าน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจร่างกาย ควรนัดและปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการดำเนินโรคซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและกระทบคุณภาพชีวิต

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there