เบาหวานชนิดที่ 1

เบาหวานชนิดที่ 1

ใช้อินซูลินทุกวันในขนาดที่ปรับรายบุคคล

เบาหวานชนิดที่ 1

เบาหวานชนิดที่ 1

ใช้อินซูลินทุกวันในขนาดที่ปรับรายบุคคล

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there