เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเมื่อทำได้และตามคำแนะนำของแพทย์ อาจจำเป็นต้องใช้อินซูลินหรือยาโดยพิจารณาเฉพาะราย

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์

ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเมื่อทำได้และตามคำแนะนำของแพทย์ อาจจำเป็นต้องใช้อินซูลินหรือยาโดยพิจารณาเฉพาะราย

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there