แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - ALL DAY

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - ALL DAY

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - ALL DAY

เหมาะสำหรับอายุ 20-30 ปี

โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - ALL DAY

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999
  • หมายเหตุ 

    ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

2 - 3 ชั่วโมง
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - ALL DAY

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - ALL DAY

3,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there