แพ็กเกจตรวจสุขภาพ -  COMPREHENSIVE (MALE)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - COMPREHENSIVE (MALE)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ -  COMPREHENSIVE (MALE)

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - COMPREHENSIVE (MALE)

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

4 - 6 ชั่วโมง
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ -  COMPREHENSIVE (MALE)

Package Name :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ - COMPREHENSIVE (MALE)

15,900.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there